Birte Kont

i 117 stemmer (Epigraf 2012)

117 stemmer
fremmed og nært
om drømme og visioner

Verden er fuld af muligheder.
At række ud efter det umulige
er at udvide grænserne for det mulige.

 

117 voices
foreign and familiar

on dreams and visions

The world is full of possibilities
To reach for the impossible
is to expand the limits for what is possible.