Birte Kont er cand.phil. i litteraturvidenskab og peger i dette essay på en hidtil underbelyst dimension i den danske litteratur om Franz Kafkas forfatterskab:

En forbindelse mellem skrivningen og den jødiske religions historiske, kulturelle og åndelige rødder. Hermed kastes nyt lys på ironiske, anarkistiske, meta-fysiske og kabbalistiske aspekter i forfatterskabet. Frem for alt belyses den moderne jødiske forfatters livtag med Loven i den rabbinske tradition.

Bogens omdrejningspunkt er, som dens titel, skyld-identiteten hos Kafka, hvis udspring er det velkendte misforhold i familiehistorien, Kafkas livslange forsøg på at gå imod Faderloven – og skylden. Hermed afdækkes en bagvedliggende specifikt jødisk værdikonflikt, der – med baggrund i Moseloven – udspilles mellem den materialistiske fars assimilerede jødedom og sønnens åndeligt orienterede jødiske interesse. Et efterord af Bent Melchior belyser centrale aspekter af denne værdikonflikt.

I bogen behandles skyldens individuelt psykologiske og kollektivt religiøse jødisk-historiske sammenhænge. Dermed også Kafkas egen søgen efter en jødisk identitet, som forløber via hans opgør med faderens jødedom, jødiske studier, tilegnelse af det hebraiske sprog og fascination af den østeuropæiske hassidisme.

Bogen henvender sig til den interesserede Kafka-læser  og til enhver, der interesserer sig for jødisk filosofi.

SKYLDIDENTITETEN HOS FRANZ KAFKA
– EN MODERNE JØDISK TVIVLERS LIVTAG MED LOVEN
er udkommet på Nansensgade Antikvariats Forlag maj 2002.

Anmeldelser

ET FUND FOR KAFKA-ELSKERE

”Vedkommende og inspirerende fra først til sidst. Her kan nutidens læsere få en grundig lektion i, hvad åndelig søgen egentlig vil sige. Jo, denne bog er afgjort et must for Kafka-elskere.

***** METTE DALSGAARD, BERLINGSKE TIDENDE

KAFKAS JØDISKE KLANGBUND

”Med hendes særlige vinkel og belysning af Kafkas skyldkompleks forstår man nu lidt bedre, hvorfor det at skrive for Kafka var som en bøn, og hvorfor han tidligt i sit liv opstillede det litterære kvalitetskriterium, at en bog skal være ”en økse til det frosne hav” i os. Tak for det!”

STIG DALAGER, UDSYN

”Med sin nye belysning er Konts værk nyt hovedværk i den danske Kafka-litteratur. Bogen er nødvendig, hvis man vil helt ind til kernen i Kafkas univers.”

TORBEN WENDELBOE, DANSK BIBLIOTEKS CENTER