foto: Barbara Wilson

Birte Kont er født i København 1948.

Blev cand. phil. i litteraturvidenskab i 2001, Københavns Universitet Amager

Speciale: Franz Kafka.

Har bl.a. deltaget med foredrag i The Kafka’s Matliary Festival i Slovakiet i 2008 og i Kafka-Marathon i LiteraturHaus i København i 2008 og 2009.

Tidligere ansvarshavende redaktør af Jødisk Orientering.

Medarrangør af Copenhagen Jewish Film Festival i Cinemateket 2001-2012

Medlem af den Skønlitterære styrelse i Dansk Forfatterforening 2012-2023, de sidste to år som næstformand

Aktiv i interessegruppen Kvindelige Forfattere i Dansk Forfatterforening

Debuterede i 1994 som børnebogsforfatter med Den, der hvisker, lyver – en løgnehistorie fra dengang, der kørte sporvogne

Modtog i 2000 og 2003 Litteraturrådets arbejdslegat til kulturessayistik 

2002: Skyldidentiteten hos Franz Kafka – en moderne jødisk tvivlers livtag med Loven

Debuterede som skønlitterær forfatter i 2011 med romanen En by i Rusland.

Romanen udkom i USA i 2021 under titlen A Place Nowhere, oversat af Nina Sokol

2012: Arbejdslegat Statens Kunstfond

Mit syn på litteratur og sprog er farvet af den russiske litterat og kulturforsker Mikhail Bakhtin (1895-1975). Bakhtin definerer sproget som en ”begivenhed”, der inddrager sproglige, kulturelle og sociale elementer fra omverdenen. Her spilles værdierne i menneskelivet og samfundslivet ud mod hinanden inden for et særligt historisk rum. Sprog er verdenssyn.

Mit syn på sproget og verden – og kønnet – er inspireret af feministen og forfatteren Virginia Woolf (1882-1941). Woolf ser sproget som udtryk for et mandligt verdenssyn, hvori den kvindelige forfatter kan komme til orde som en sproglig og kulturel konstruktion i brændpunktet af en mængde forskellige synsvinkler.

Mit mangeårige og nyskabende arbejde med Franz Kafka (1883-1924) er et område for sig, men hænger sammen med mine øvrige temaer.

Arbejdet med Kafkas forfatterskab har fra minoritetens synspunkt givet mig et særligt blik for at finde nye og skæve perspektiver på det kendte – og omvendt.