Hvor er jøderne henne?

Politiken 2007
http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE225000/hvor-er-joederne-henne/

 

Det mandlige blik (- køn, kanon og kugler)

Efteråret rippede op i den gamle diskussion om kvalitet, køn og positiv særbehandling. Dagens kronikør henter Virginia Woolf ind i manegen for at minde os om kønnenes historisk forskellige virkeligheder. Birte Kont er forfatter og cand.phil.

Politiken 2005
http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE103536/det-mandlige-blik/ 

 

Jødiske identitetshistorier på film

Berlingske Tidende 2005
http://www.b.dk/din-mening/joediske-identitetshistorier-paa-film

 

Kafka

Den kolde dom over jøden Kafka

Kafkas forfatterskab kan med fordel læses som en tvekamp mellem lovens ånd og bogstav. Retfærdighed uden kærlighed er en kold dom. Kronikøren er cand.phil. i litteraturvidenskab.

Politiken 2004 
http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE89403/den-kolde-dom-over-joeden-ka
fka/

 

Kafka, konflikterne og kærligheden

Jyllands-Posten 2004

 

Kafka og Integration

Danmark har brug for nye mennesker

Kristeligt Dagblad 2002
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/169694:Kronik–Danmark-har-brug-for-nye-mennesker

 

FEATURE ARTICLES   

 

*Hvor er jøderne henne?

“Where Are the Jews?”

Politiken  (Major Danish newspaper)   2007 

http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE225000/hvor-er-joederne-henne/

 
*Det mandlige blik (- køn, kanon og kugler)

“The Male Gaze.”

Det mandlige blik (- køn, kanon og kugler) ”The Male Gaze (Gender, Canons and Bullets).”

Politiken 2005
http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE103536/det-mandlige-blik/ 

 

*Jødiske identitetshistorier på film

“Jewish Stories of Identity Told Trough Film.”

Berlingske Tidende (Majot Danish newspaper) 2005
http://www.b.dk/din-mening/joediske-identitetshistorier-paa-film

 

 

Kafka

*Den kolde dom over jøden Kafka

“The Cold Verdict on the Jew Kafka.”

Politiken 2004 
http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE89403/den-kolde-dom-over-joeden-ka
fka/

 

 

*Kafka, konflikterne og kærligheden

“Kafka, the Conflicts and the Romance.”

Jyllands-Posten 2004

 

 

*Kafka og Integration

Danmark har brug for nye mennesker

“Kafka and Integration”

Denmark Needs New People.

Kristeligt Dagblad (Major Danish newspaper) 2002
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/169694:Kronik–Danmark-har-brug-for-nye-mennesker